دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۳۸ مطلب با موضوع «سوالات پایه نهم» ثبت شده است

۰ نظر ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۶:۳۳
۰ نظر ۰۶ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۰۶
۰ نظر ۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۲:۵۹
۰ نظر ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۳

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

۱ نظر ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۴۸

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

۰ نظر ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۲
۰ نظر ۳۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۱۹


امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 - تهران

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 - استان یزد (ناحیه 2)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - استان لرستان (خرم آباد)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گنبد کاووس (صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گنبد کاووس (عصر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان فارس (زرین دشت)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – شهرستان سراوان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان یزد (ناحیه 2)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان همدان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان گیلان (تولمات)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان بوشهر

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان بروجرد

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان جهرم

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شیراز (ناحیه 2)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان بیرجند

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان یزد (ناحیه 2)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - استان مرکزی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان داراب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان تهران

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان شاندیز

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - استان همدان

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - استان مرکزی

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - جهرم

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - آذرشهر

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - تهران

۱ نظر ۳۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۳
۲۶ نظر ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۵
۰ نظر ۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۱۰
۰ نظر ۰۷ خرداد ۹۹ ، ۰۹:۴۶
۰ نظر ۰۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۲

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان انقلاب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ادیب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان حافظ

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان مرزداران

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان پژوهان

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سلاله

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان 13 آبان

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام حسن (ع)

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان قدس

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رزاق‌طلب

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان نامدار مرادی

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – شهرستان کلاله

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان شریعتی

امتحان علوم پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان دکتر ماندگار

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سما

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام رضا (ع)

امتحان ریاضی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان راهیان نور

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان مطهری

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام حسین (ع)

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان کیمیای سعادت

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان پژوهان

امتحان فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان طباطبایی

امتحان املای فارسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان قرآن پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان قرآن پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان رسالت

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان 13 آبان

جزوه کامل آمادگی دفاعی (سوال و جواب)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی (الف)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی (ب)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان امام محمد باقر (ع)

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ادب

امتحان عربی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان شهید رخشانی

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان سعدی

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان الزهرا

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 97 – دبیرستان ارشاد

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم دیماه 98 – شهرستان خانمیرزا

امتحان انشای فارسی پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان سعدی

۰ نظر ۲۶ آذر ۹۸ ، ۲۲:۰۶
۰ نظر ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۸
۰ نظر ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۹

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد